Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ!

Χρήσιμες πληροφορίες

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 

Η Real Estate Direct in Greece θέλοντας να σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο σας παραθέτει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά ενός ακινήτου.

 

Α. ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • Δικηγόρος: Η παρουσία δικηγόρου κρίνεται υποχρεωτική κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από το ποσό του συμβολαίου, έτσι για συμβόλαιο μέχρι 44.020€ η αμοιβή του είναι 1%, για συμβόλαιο από 44.020€ έως 1.407.351€ η αμοιβή του είναι 0,5% και για συμβόλαιο από 1.407.351€ έως 2.934.702€ είναι 0,4%. Οι αμοιβές αυτές βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την περίσταση.
 • Συμβολαιογράφος: Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ισούται με 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου συν κάποιες επιπρόσθετες δαπάνες όπως αντίγραφα συμβολαίων, χαρτόσημα, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων κ.α.
 • Υποθηκοφυλακείο: Τα έξοδα για μεταβίβαση ακινήτου ισούνται με 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.
 • Μεσιτικό γραφείο: Η αμοιβή του μεσίτη ισούται με το 2% επί της πραγματικής αξίας πώλησης του ακινήτου. Η αμοιβή δίδεται στο μεσίτη κατά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
 • Ε9 (σε περίπτωση που ο αγοραστής διαθέτει και άλλα ακίνητα στο όνομα του)

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδωσίας.
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
 • Αντίγραφο Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό των τριών τελευταίων χρόνων ( μόνο για ελεύθερου επαγγελματίες).
 • Αντίγραφο τελευταίου Ε9 ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία ότι δεν υπάρχουν ακίνητα στην κυριότητα του δανειζομένου.
 • Δανειακή ενημερότητα ( σε περίπτωση που υπάρχουν υποχρεώσεις προς άλλες τράπεζες).
 • Ο τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του προσφερόμενου για προσημείωση ακινήτου.
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου.
 • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τη μερίδα του πωλητή.
 • Πιστοποιητικά περί μη υπάρξεως βαρών, κατασχέσεων, αγωγών διεκδικήσεως κατά του πωλητή ή του αγοραστή.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου με όρους δόμησης.
 • Κάτοψη του προσφερόμενου για εξασφάλιση ακινήτου.
 • Προϋπολογισμός έργων στο ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής με τίτλους ιδιοκτησίας.
 • Βεβαίωση κτηματολογίου.
 • Οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

 

 

 

ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

 

Η Real Estate Direct in Greece θέλοντας να σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο σας παραθέτει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πώληση ενός ακινήτου

Α. ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • Δικηγόρος. Η παρουσία δικηγόρου κρίνεται υποχρεωτική κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από το ποσό του συμβολαίου, έτσι για συμβόλαιο μέχρι 44.020€ η αμοιβή του είναι 1%, για συμβόλαιο από 44.020€ έως 1.407.351€ η αμοιβή του είναι 0,5% και για συμβόλαιο από 1.407.351€ έως 2.934.702€ είναι 0,4%. Οι αμοιβές αυτές βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την περίσταση.
 • Μεσιτικό γραφείο. Η αμοιβή του μεσίτη ισούται με το 2% επί της πραγματικής αξίας πώλησης του ακινήτου. Η αμοιβή δίδεται στο μεσίτη κατά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • Ταυτότητα
 • Κάτοψη κτιρίου και τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Άδεια οικοδομής του ακινήτου.
 • Συμβόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Τέλος ακίνητης περιουσίας από το δήμο που ανήκει το ακίνητο.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο.
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Εχετε ερωτήσεις; Θέλετε να δείτε το ακίνητο; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας Τώρα εντελώς δωρεάν.
*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Τηλέφωνο:
Καλέστε μας τώρα στο
210 5761233
Αναζήτηση ακινήτων
Θέλω να:
στην περιοχή:
Τιμή
από:
έως:
Τετραγωνικά
από:
τ.μ
έως:
τ.μ
Δωμάτια:
Αναζήτηση βάσει κωδικού
Καλέστε μας Τώρα στο 210 5761233
ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:
Το όνομα σας:
Το email σας:
Όνομα παραλήπτη:
Email παραλήπτη:
Σχόλιο:
Δώστε τα στοιχεία του δανείου
  Αποτελέσματα
Ποσό: Μηνιαία δόση:
percent: Συνολικό ποσό:
Έτη: Τόκος:
   
Υπολογισμός Καθαρισμός
Καλέστε μας Τώρα στο 210 5761233
ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:
Καλέστε μας Τώρα στο 210 5761233
*Όνομα:
*Επώνυμο:
Πώς θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
email τηλέφωνο και τα δύο
*Email:
*Τηλέφωνο:
Σχόλιο: